Wat moet je precies weten over de scooterverzekering?

Van zodra je er in Nederland evenals in de andere landen van de Europese Unie voor kiest om een gemotoriseerd voertuig te kopen en in het verkeer te brengen dien je daarvoor in het bezit te zijn van een bepaalde verzekering. Dit geldt dus ook voor je scooter. De zogenaamde scooterverzekering beschikt over een wettelijke verplichting voor wat de WA-verzekering betreft. Je kan er echter ook perfect voor kiezen om je scooter nog beter of uitgebreider te laten verzekeren. In ieder geval, wil jij graag alles te weten komen over het verzekeren van je scooter? Dan moet je, je zeker en vast even verdiepen in de informatie die je hieronder terug kan vinden.

Wat is een scooterverzekering?

De scooterverzekering is zoals de naam reeds duidelijk aangeeft een verzekering die je afsluit voor je scooter. Heel wat mensen kiezen vandaag de dag voor het kopen van een scooter. Dit omwille van verschillende redenen. In eerste instantie doen ze dit bijvoorbeeld omdat ze er met behulp van een scooter in slagen om files te vermijden. Dat is natuurlijk een behoorlijk stuk lastiger wanneer men met een auto rijdt. Voor elk gemotoriseerd voertuig dat op de markt is terug te vinden geldt in ieder geval dat er een verzekering voor moet worden afgesloten. Het gaat daarbij dan om de WA-verzekering. Ook het afsluiten van een scooterverzekering is dus in de praktijk altijd verplicht. 

Hoe bepaal je de voor jou beste scooterverzekering?

De ene scooterverzekering is echter de andere niet. In eerste instantie is er bijvoorbeeld de WA-verzekering. Voor deze verzekering geldt dat je zoals reeds aangegeven wettelijk verplicht bent om ze af te sluiten. Voor deze verzekering geldt evenwel dat ze enkel en alleen die schade dekt die je veroorzaakt aan derden. Dit uiteraard alleen maar wanneer je aan het rijden bent met je scooter. De eigen schade die je oploopt zal door deze verzekering dus niet worden verzekerd. 

De andere twee scooterverzekeringen die je kan afsluiten zijn een beperkt of een volledige cascoverzekering. Het is voor veel mensen niet helemaal duidelijk welk type scooterverzekering voor hun nu precies de meest interessante keuze is. De kans bestaat dat dit ook geldt voor jou. Eigenlijk zijn er wat dit betreft twee zaken waar je rekening mee moet houden, namelijk:

  1. Hoe frequent ga je, je scooter in de praktijk gebruiken? 
  2. Over welke waarde beschikt de scooter waarmee je rijdt? 

Door een antwoord op bovenstaande vragen zal je meteen kunnen vaststellen dat je een geschikte scooterverzekering kan vinden. Beschik je bijvoorbeeld slechts over een scooter met een beperkte waarde en ga je er eigenlijk niet of nauwelijks mee rijden? Dan zal je merken dat het afsluiten van de verplichte WA-verzekering voor jou zomaar eens de perfecte keuze zou kunnen zijn. 

Welke dekkingen biedt de WA+ beperkt of WA+ volledige cascoverzekering?

Voor menig aantal verzekeringnemers geldt dat de gewone WA-verzekering niet voldoende dekking biedt. Omwille van deze reden kijken ze dan ook graag naar een wat meer uitgebreidere verzekering. Wat dit betreft kan er een keuze worden gemaakt tussen de volgende opties:

  1. De WA+ beperkt casco verzekering voor scooters; 
  2. De WA+ volledige cascoverzekering voor scooters;

De WA+ beperkt cascoverzekering voor scooters voorziet reeds in een degelijk aantal schadegevallen. Zo zorgt ze voor een vergoeding bij een brand of explosie, maar komt de verzekering ook tussen wanneer er sprake is van diefstal. Ondanks deze interessante, extra dekkingen blijkt ook deze verzekering niet voor iedereen voldoende te zijn. Er zijn dan ook menig aantal verzekeringnemers die zweren bij het afsluiten van een WA+ volledige cascoverzekering of een zogenaamde allrisk. 

Ga jij ook de meest complete scooterverzekering afsluiten? Dan zal je kunnen vaststellen dat er nog één belangrijke extra dekking is waar je ook aanspraak op kan maken. Het gaat hierbij dan uiteraard om de dekking voor schade die je zelf aanbrengt aan je eigen scooter. Voor alle duidelijkheid, er mag hierbij natuurlijk geen sprake zijn van opzettelijk veroorzaakte schade. In dat geval zal de verzekeraar namelijk niet bereid zijn om de schade te vergoeden. Dat is echter niet meer dan logisch.

Besparen op je scooterverzekering? Dat is mogelijk met deze tips!

Zou je graag de kosten van je scooterverzekering willen drukken? Dan zal het al snel duidelijk worden dat er daar verschillende mogelijkheden voor bestaan. Veel mensen denken dat de premie voor een scooterverzekering in de praktijk veelal ongeveer even hoog ligt bij de verschillende verzekeraars. Dat is echter zeker niet correct, integendeel. Omwille van deze reden is de eerste tip altijd om een vergelijking voor je scooterverzekering uit te voeren bij verschillende verzekeraars. Heb je dat gedaan, maar wil je graag nog meer kunnen besparen? Dat kan met de onderstaande tips. 

Is er sprake van een eigen risico of niet? 

Een zeer belangrijke vraag die iedereen zich moet stellen die graag wil besparen op zijn of haar scooterverzekering heeft te maken met de aanwezigheid van een eventueel eigen risico. Mocht er sprake zijn van een dergelijk eigen risico zal je namelijk kunnen vaststellen dat je deze eventueel vrijwillig kan verhogen. Wanneer je dat doet zal dit de periodieke premie die je voor je scooterverzekering moet betalen automatisch drukken. Dit bovendien zonder dat er verder moet worden ingeboet op vlak van de polisvoorwaarden waarvan sprake is. In ieder geval, indien er sprake is van een eigen risico zal je hier dus zeker en vast goed rekening mee willen houden tijdens je scooterverzekering berekenen.

Sluit alleen die dekkingen af die je echt nodig hebt 

De informatie op deze pagina heeft zonder meer duidelijk gemaakt dat er tal van verschillende soorten scooterverzekeringen bestaan. Bovendien is het ook nog eens mogelijk om je verzekering te voorzien van één of meerdere extra dekkingen. Voor bijzonder veel mensen die met een scooter rijden geldt dat het helemaal niet interessant is om deze extra dekkingen af te sluiten. Het enige wat ze dan ook doen is de kostprijs verhogen van de verzekering. Dit terwijl dat eigenlijk helemaal niet nodig is. Het mag dan ook duidelijk zijn, wanneer je niet te veel wil betalen voor je scooterverzekering is het altijd een goed idee om je aantal dekkingen zo beperkt mogelijk te houden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *